kirkegård med gravstøtter sommerstid

Lover og regler for stell av gravplassen

Det er viktig at det er velstelt på gravene til våre kjære, og vi legger tid og penger i stell og beplantning. Men er du kjent med hva du har lov til?

Publisert: 27.5.2022 klokken 12:15

Sist endret: 22.5.2023 klokken 13:52

Det er viktig for oss at det er pent og velstelt på gravene til våre kjære og mange legger både tid og penger i stell og beplantning. Men er du godt nok kjent med hva du har lov til og hva du må passe på ikke å gjøre?

Forskrift om gravplassvedtekter beskriver blant annet beplantning og stell av grav. Vedtektene gjelder for hele landet, men sjekk også ordensregler på den lokale kirkegården da disse kan avvike noe fra de generelle vedtektene.

Stell av grav

Er du fester eller ansvarlig for en grav er det både din rett og plikt å stelle graven du har ansvar for. Du er også ansvarlig for å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand til enhver tid.

Les også: Alt du trenger å vite om gravstell

kirkegård med gravstøtter

Beplantning

Foran gravminnet har du mulighet til å opparbeide et plantefelt i samme høyde som bakken omkring. Bredden på plantefeltet kan ikke gå ut over gravminnets bredde men kan uansett være opp til 60 cm bredt. Lengden på plantefeltet måles fra gravminnets bakkant og kan maksimalt være 60 cm.

Du må passe på at du ikke planter vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Med andre ord - ingenting skal stikke frem, verken over steinen eller ved sidene.

Ønsker du å ramme inn plantefeltet har du anledning til å gjøre dette med en delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Du kan ikke benytte andre døde materialer eller noen form for hekk. Bruk av løse steiner er forbudt. De kan utgjøre en stor fare hvis klipperen får tak og slynger disse videre.

Vil du ikke å ha beplantning, eller du ikke har anledning til å stå for jevnlig stell, kan du så gress i stedet. Dette kan også gjøres av gravplassmyndigheten. Vit at du også kan gjøre avtale om stell av grav og beplantning med Memodo.

Les også: Tips til blomster på graven

Mann med roser på kirkegård

Pynt og dekor

I plantefeltet har du ikke anledning til å sette faste installasjoner og dekorgjenstander som blomsterurner, lykter og lignende. Du kan alikevel tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge du forholder deg til gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander må du fjerne etter bruk.

Komposterbart materiale

Vær nøye med hva slags materialer som benyttes ved beplantning og pynting av gravstedet. Alt som ender som avfall skal i sin helhet være kompostérbart. Det gjelder alt fra planter, kranser, blomsterpinner, tråd og hyssing, pyntegjenstander og annet materiale som benyttes.

Les også: Slik lager du din egen gravkrans

Krans på gravstøtte

Hvorfor er det så strenge regler?

Reglene er laget for å lette vedlikeholdsarbeidet på kirkegårdene. På mange kirkegårder er det trangt og det må være mulig å komme til mellom gravene med klippere og annet redskap.

Det er også viktig at reglene bidrar til at det er likt for alle. Alle skal ha de samme mulighetene for et pent og velstelt gravsted og alle skal føle seg likt behandlet.

Kirkegården skal være et godt sted for alle og gjeldene lover og regler bidrar til dette.

Kontakt oss