Vilkår

1.Generell informasjon
Memodo er en plattform for å etablere en online minnelund, med lagring av tekst, bilde og video samt tilknytning til fysiske gravplasser med tilbud om blomsterleveranse og gravstell på bestilling, dersom gravplassen ligger innenfor vårt bestillingsområde. Som kunde kan man tegne seg sesongbasert abonnement eller benytte seg av on demand-bestilling.

Betalingen for tjenestene, samt innskuddet, skal overføres til Memodo, hvorav de nødvendige kundedata blir forespurt under bestillingsprosessen og de godkjente betalingsmåtene er oppført.

2. Gjeldende område for disse vilkår og betingelser
Følgende generelle vilkår skal gjelde for alle kontraktsforhold inngått på plattformen med Memodo AS, Skollerudveien 49, 1353 Bærums Verk.

3. Bestilling av tjenester
(1) Alle servicetilbud som tilbys av Memodo representerer en uforpliktende bestillingsforespørsel av kunden.

a) Hvis du vil bestille en eller flere tjenester fra Memodo, velges tjenestene ved å klikke på «legg til» for å legge til i handlekurven. «Handlekurven» (som du har tilgang til med en hyperkobling til enhver tid) leder deg gjennom bestillingsprosessen, der hvert trinn blir forklart og all nødvendig informasjon blir forespurt etter at du klikker på «gå til bestilling». For at Memodo skal levere tjenestene sine må kunden å oppgi sannferdig og fullstendig informasjon.

Bestillingsprosessen fullføres ved at kunden klikker på "bestill" (bekreftelse av kjøp). Dette trinnet representerer kundens hensikt å inngå kontrakt.

b) Memodo godkjenner bestillingen ved å bekrefte mottak via e-post.

c) Memodo arkiverer kontrakten og sender bestillingsdata og kontraktsforhold til kunden via e-post. Memodo gjør det mulig for kunden å gjennomgå og lagre kontraktsvilkårene i reproduserbart format, hvis og når kontrakten er ferdigstilt. Bare registrerte kunder kan få tilgang til teksten i kontrakten som er lagret på Memodo-portalen gjennom kundekontoen sin; med unntak av de lett tilgjengelige vilkår og betingelser.

d) Før kunden trykker på “bestill” vil hen vil motta en oversiktsside, for å se gjennom og forhindre mulige feil. Kunden kan se alle opplysningene og utføre eventuelle endringer i informasjonen som legges inn i feltene.

4. Vederlag, betaling og levering
(1) Prisene som var oppført på det tidspunkt bestillingen ble lagt inn skal være gjeldende. Samlet pris for din bestilling finner du i Memodo app.

(2) Memodo godtar alle betalingsmetoder som er oppført på Internett-siden og i applikasjonen; Vipps og kredittkort. Betalingen overføres til Memodo ved bruk av foretrukken betalingsmåte.

(3) Ved on demand-bestilling av gravstell eller blomsterlevering vil varene leveres innen 72 timer etter at Memodo har bekreftet bestillingen.

(4) Kunde kan også bestille flere dager i forveien til en spesiell dato. Merk: for garantert leveranse av tjeneste på en spesiell dag må bestillingen være registrert og bekreftet senest 72 timer i forkant.

(5) Abonnement betales månedlig med det betalingsalternativ kunden har valgt. Betaling for abonnementet trekkes på bestillingsdag for første måned og deretter månedlig så lenge abonnementet løper. Bindingstid ved inngåelse av abonnementet er 12 måneder. Abonnenter av Memodo har fri tilgang til Memodo app og alle digitale tjenester knyttet til denne.

5. Angrerett
Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 14 dager etter at avtalen ble inngått uten å oppgi noen årsak.

Frist for oppsigelse er 14 dager fra den dagen kontrakten ble inngått.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på:
E-post: hello@memodo.no

6. Utelukkelse av angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom Memodo har utført tjenesten i sin helhet og kunden som en forbruker har samtykket før gjennomføringen av bestillingsprosessen og bedt Memodo levere denne tjenesten innen utløpet av angrefristen, samt bekreftet at han er klar over at hen vil miste sin angrerett etter at tjenesten er utført i sin helhet.

7. Oppsigelse og følger av oppsigelse
Kunden har rett til å si opp kontrakten med tre måneders skriftlig varsel til adresse oppgitt i punkt 5. Kunden må betale for tjenestene frem til og med utløpet av oppsigelsesfristen.

8. Memodos ansvar
Memodo er bare ansvarlige for kunder og tjenesteleverandører i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder også for skader som omfatter, legeme eller helse som følge av grov uaktsomhet eller forsett. Memodo er bare ansvarlig for materielle og økonomiske skader som skyldes grov uaktsomhet og forsett dersom Memodo krenket en vesentlig kontraktsforpliktelse, imidlertid kun i den grad av forutsigbare og typiske kontraktsskader på det tidspunkt avtalen er inngått. Viktige avtaleforpliktelser er forpliktelser som karakteriserer kontraktsoppfyllelse som kundene og tjenesteleverandørene er berettiget til.

9. Behandling av klager
Memodo skal behandle klager i samsvar med de faglige krav til utførelse. Dersom en kunde ønsker å sende inn en klage, kan hen gjøre det ved hjelp av ovennevnte kommunikasjonsverktøy og adresser/numre, eller verbalt.

10. Verneting og lovvalg
(1) Tvister etter denne kontrakt skal behandles etter norsk rett. Rett verneting for alle tvister som følge av de tjenestene som tilbys av Memodo, er Asker og Bærum tingrett.