Tuntre på kirkegård

Kirkegårder i Norge og Sverige - Kultur, minne og tradisjon

Kirkegårder er viktige steder for begravelse og minne i både Norge og Sverige.

Publisert: 20.4.2023 klokken 06:20

Sist endret: 20.4.2023 klokken 07:52

Disse stedene har en lang historie og er fortsatt en viktig del av samfunnet i dag.

I Norge har kirkegårder vært brukt som gravplasser i over tusen år. De eldste gravene er fra vikingtiden og middelalderen. På denne tiden var det vanlig å gravlegge døde rundt kirkene. I dag er det vanlig at kirkegårder ligger i tilknytning til kirker, men det finnes også kirkegårder som ligger frittstående. Det er vanlig med gravstein og andre minnesmerker for å minnes den avdøde. I nyere tid har det også blitt vanlig med urnegraver og minnelunder for aske etter kremasjoner.

I Sverige har kirkegårder også en lang historie. På middelalderen ble det vanlig å anlegge kirkegårder i tilknytning til kirker. På 1800-tallet ble det vanlig å anlegge parkkirkegårder, som var inspirert av engelske hageanlegg. Disse kirkegårdene var mer estetisk tiltalende og ga mer plass til grøntområder.

Kirkegård med gravstøtter en sommerdag

På svenske kirkegårder er det vanlig med enkle gravsteiner og minnesmerker. I likhet med i Norge er det også vanlig med urnegraver og minnelunder for aske etter kremasjoner.

I begge landene har kirkegårder en viktig funksjon i samfunnet. De gir mulighet for gravlegging og minne, samtidig som de gir et sted for ettertanke og ro. Kirkegårdene er også viktige kulturhistoriske steder, med gravminner som kan gi innsikt i samfunnets historie og utvikling.

Les også: Gravstell gjennom tidene

Det finnes også kulturhistorisk viktige og velkjente kirkegårder i begge landene. Blant annet er Vår Frelsers Gravlund i Oslo kjent for sine imponerende gravminner og historiske personer som er gravlagt der. I Sverige er Skogskyrkogården i Stockholm en anerkjent verdensarvliste og kjent for sin moderne arkitektur og naturskjønne omgivelser.

Kirkegårdene er også viktige steder for å markere nasjonale høytider og minnedager. På både norske og svenske kirkegårder legges det ned kranser og blomster på graver for å minnes de som har gått bort.

Gravstøtte med krans og lys

Til tross for endringer og utvikling i samfunnet, vil kirkegårdene fortsatt ha en viktig rolle som minnesteder i fremtiden.

I Norge finnes det i dag over 2000 kirkegårder og i Sverige finnes det over 3000 kirkegårder. Du kan finne en oversikt over alle Norske og Svenske kirkegårder på memodo.no og memodo.se

Kontakt oss